ศพช.นครนายก ประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกอบรม Action Learning หลักสูตรปลัดอำเภอ

วันที่ 11 พ.ย. 2565 เวลา 13.30 น. นายอิรยศ เอนก ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ลูกจ้างฯ ร่วมประชุมซักซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมการฝึกอบรม Action Learning หลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 259
ณ ห้องประชุมเหลืองอินเดีย ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก
(Visited 1 times, 1 visits today)