ศพช.นครนายก เพิ่มทักษะวิทยากรถ่ายทอดศาสตร์พระราชา

12-เพิ่มทักษะวิทยากรถ่ายทอดศาสตร์พระราชา.jpg
ศพช.นครนายก เพิ่มทักษะวิทยากรถ่ายทอดศาสตร์พระราชา
วันที่ 12 ม.ค. 2565 เวลา 13.30 น. นางประภา ปานนิตยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก พร้อมด้วย ทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ประชุมทีมวิทยากรศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา วัดดงละคร โดยมีประเด็นการหารือดังนี้
💡•หาความคาดหวัง
📝•สิ่งที่ต้องทำ
🗓•จัดทำแผนและปฎิทินการทำงาน ปี 2565
🎤•เพิ่มทักษะการเป็นวิทยากร ฝึกพูด ห้วข้อ “ความประทับใจในการทำงานร่วมกัน” คนละ 2 นาที
ณ ห้องเรียนศาสตร์พระราชา วัดดงละคร เพื่อทำให้ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาวัดดงละคร มีกิจกรรมต่อเนื่องและสามารถจัดอบรมให้ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนที่สนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
01-เพิ่มทักษะวิทยากรถ่ายทอดศาสตร์พระราชา-1024x768.jpg02-เพิ่มทักษะวิทยากรถ่ายทอดศาสตร์พระราชา-1024x768.jpg03-เพิ่มทักษะวิทยากรถ่ายทอดศาสตร์พระราชา-1024x768.jpg04-เพิ่มทักษะวิทยากรถ่ายทอดศาสตร์พระราชา-1024x768.jpg05-เพิ่มทักษะวิทยากรถ่ายทอดศาสตร์พระราชา-1024x768.jpg06-เพิ่มทักษะวิทยากรถ่ายทอดศาสตร์พระราชา-1024x768.jpg07-เพิ่มทักษะวิทยากรถ่ายทอดศาสตร์พระราชา-1024x768.jpg08-เพิ่มทักษะวิทยากรถ่ายทอดศาสตร์พระราชา-1024x768.jpg09-เพิ่มทักษะวิทยากรถ่ายทอดศาสตร์พระราชา-1024x768.jpg10-เพิ่มทักษะวิทยากรถ่ายทอดศาสตร์พระราชา-1024x768.jpg11-เพิ่มทักษะวิทยากรถ่ายทอดศาสตร์พระราชา-1024x768.jpg12-เพิ่มทักษะวิทยากรถ่ายทอดศาสตร์พระราชา-1024x768.jpg
———————————————
(Visited 1 times, 1 visits today)