ศพช.นครนายก ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม Pre-Research Learning

ศพช.นครนายก ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม Pre-Research Learning
วันที่ 12 ม.ค. 2565 นางประภา ปานนิตยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ Pre-Research Learning : ก้าวแรกสู่งานวิจัย ผ่านระบบประชุมออนไลน์ ‎ZOOM Cloud Meetings โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางกระบวนการและขั้นตอนการจัดทำวิจัยเบื้องต้น และเตรียมความพร้อมบุคลากรของศูนย์ฯ ก่อนดำเนินการวิจัย, การฝึกอบรมโครงการ พัฒนาและยกระดับงานวิจัยของหน่วยงานฝึกอบรมในสังกัดสถาบันการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมพู่จอมพล ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก
(Visited 1 times, 1 visits today)