ศพช.นครนายก นำเสนอผลงาน การออกแบบพื้นที่เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” ณ วัดจุฬาภรณ์วนาราม

ศพช.นครนายก นำเสนอผลงาน
การออกแบบพื้นที่เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” ณ วัดจุฬาภรณ์วนาราม
วันที่ 11 ม.ค. 2565 นางประภา ปานนิตยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ นำเสนอผลงานการออกแบบพื้นที่เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา ถวายแด่ พระครูวินัยธร ศุภชัย สุภชโย เจ้าอาวาสวัดจุฬาภรณ์วนาราม ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านนา เกษตรอำเภอบ้านนา และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพริก ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานสู่การขยายผลพื้นที่เรียนรู้ตามศาสตร์
พระราชา ต่อไป
(Visited 1 times, 1 visits today)