เอามื้อสามัคคี วันที่ 1 ลงแปลงนาปรับหน้าดินเตรียมปลูก

เอามื้อสามัคคี วันที่ 1 ลงแปลงนาปรับหน้าดินเตรียมปลูก
วันที่ 19 พ.ค. 2564 เวลา 09.00 น. นางประภา ปานนิตยกุล ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ทีมมดงาน ร่วมกันปรับหน้าดินแปลงนาสาธิต ฐานเรียนรู้ ฅนรักษ์แม่โพสพ พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
(Visited 1 times, 1 visits today)