ศพช.นครนายก ประชุมประจำเดือนตุลาคม 6/2564 สรุปงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 12 ต.ค. 2564 เวลา 09.00 น. นางประภา ปานนิตยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก เป็นประธานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2564 (เดือนตุลาคม) ก่อนการเริ่มประชุมร่วมกันทำกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้วยการสวดมนต์ไหว้พระ
มอบใบประกาศนียบัตรการประเมินผลมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 จำนวน 4 มาตรฐาน ดังนี้
1 มาตรฐานการฝึกอบรม (Top Training)
2 มาตรฐานทรัพยากรบุคคล Talent Trainer)
3 มาตรฐานการให้บริการ (Better Touch Point)
4 มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA)
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของฝ่ายวิชาการ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล และงานอำนวยการ และการดำเนินกิจกรรมฐานเรียนรู้ จำนวนทั้งสิ้น 12 ฐานเรียนรู้ พร้อมทั้งนำเสนอแผนงานที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
(Visited 1 times, 1 visits today)