ฐานเรียนรู้

ฐานเรียนรู้ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก จำนวนทั้งสิ้น 12 ฐานเรียนรู้

ฐานที่ 1 ฅนรักษ์แม่ธรณี

จุดเรียนรู้ที่ 1 คลองไส้ไก่

จุดเรียนรู้ที่ 2 หัวคันนาทองคำ

จุดเรียนรู้ที่ 3 การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ , น้ำหมักชีวภาพ

จุดเรียนรู้ที่ 4 การห่มดิน แห้งชามน้ำชาม

ฐานที่ 2 ฅนรักษ์ป่า

จุดเรียนรู้ที่ 1 ขยายพันธุ์ไม้

จุดเรียนรู้ที่ 2 สร้างป่าเปียก

จุดเรียนรู้ที่ 3 หลักการปลูกป่า 5 ระดับ

ฐานที่ 3 ฅนรักษ์น้ำ

จุดเรียนรู้ที่ 1 แซนวิชปลา

จุดเรียนรู้ที่ 2 ลูกระเบิดจุลินทรีย์

จุดเรียนรู้ที่ 3 ธนาคารน้ำใต้ดิน

ฐานที่ 4 ฅนหัวเห็ด

จุดเรียนรู้ที่ 1 ผลิดก้อนเชื้อเห็ด

จุดเรียนรู้ที่ 2 หลักการเพาะเห็ด

ฐานที่ 5 ฅนมีน้ำยา

จุดเรียนรู้ที่ 1 ทำน้ำยาอเนกประสงค์จากผลไม้รสเปรี้ยว

จุดเรียนรู้ที่ 2 สบู่สมุนไพรธรรมชาติ

จุดเรียนรู้ที่ 3 ยาสระผมสมุนไพร

ฐานที่ 6 ฅนรักษ์สุขภาพ

จุดเรียนรู้ที่ 1 เรียนรู้การปลูกพืชสมุนไพร

จุดเรียนรู้ที่ 2 ทำสเปรย์กันยุงสมุนไพร, น้ำมันสมุนไพร

จุดเรียนรู้ที่ 3 ทำสมุนไพรแช่เท้า

จุดเรียนรู้ที่ 4 เครื่องดื่มสมุนไพร

ฐานที่ 7 บ้านพอเพียง Model 30 ตารางวา

เรียนรู้การจัดทำแปลงพืชผักในพื้นที่ขนาด 30 ตารางวา ได้แก่ แปลงผักสมรม แปลงผักตามฤดูกาล แปลงผักรอบนอก และการเลี้ยงกบ

ฐานที่ 8 หนึ่งงานบ้านพอเพียง

จุดเรียนรู้ที่ 1 การบริหารจัดการพื้นที่

จุดเรียนรู้ที่ 2 การปลูกมะนาว

จุดเรียนรู้ที่ 3 การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

จุดเรียนรู้ที่ 4 การเลี้ยงไก่ไข่

ฐานที่ 9 ฅนรักษ์แม่โพสพ

จุดเรียนรู้ที่ 1 การปลูกข้าวอินทรีย์

จุดเรียนรู้ที่ 2 การใช้ประโยชน์หัวคันนาทองคำ

ฐานที่ 10 เสวียน

จุดเรียนรู้ที่ 1 เสวียนยังชีพ

จุดเรียนรู้ที่ 2 เสวียนปุ๋ย

ฐานที่ 11 บริหารจัดการขยะ

จุดเรียนรู้ที่ 1 ธนาคารขยะแลกไข่

จุดเรียนรู้ที่ 2 จุกแยกขยะ

ฐานที่ 12 ฅนมีไฟ

จุดเรียนรู้ที่ 1 พลังงานทดแทน ( Solar Cell)

อัพเดตเมื่อ 6 พ.ค. 2564

(Visited 1 times, 1 visits today)